KABE SPIN – Specjalna farba podkładowa na podłoża o słabej przyczepności

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Specjalna farba do wykonywania warstwy podkładowej na wszelkich podłożach o słabej przyczepności, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecana do zwiększania przyczepności dyspersyjnych farb marki Farby KABE przed nanoszeniem na wyjątkowo gładkich i zróżnicowanych podłożach. Do stosowania na podłożach wykonanych z: drewna, materiałów drewnopochodnych, galwanizowanych metali, stali (w tym również ocynkowanej), szkła, ceramiki i PCW oraz na podłoża cementowe i gipsowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie,zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: kurz, brud, rdza, odspojone tynki i złuszczone powłoki malarskie) należy usunąć. Występujące w podłożu nierówności i ubytki uzupełnić szpachlówką odpowiednią dla danego rodzaju podłoża, uwzględniając przed nanoszeniem farby odpowiedni okres sezonowania. W przypadku zastosowania na starą powłokę malarską zaleca się przeprowadzić wcześniejszą próbę przyczepności. Nowe podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) sezonować przez min. 4 tygodnie.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Bezpośrednio przed użyciem dokładnie rozmieszać. W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość rozcieńczenia niewielką ilością wody (max. do 10% obj.).

NANOSZENIE: Farbę nanosić na podłoże równomierną i grubą warstwą za pomocą pędzla, wałka, lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Wykonana powłoka powinna całkowicie pokryć podłoże,a grubość powłoki powinna wynosić ok. 70 μm na mokro lub 40 μm na sucho. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

WYSYCHANIE: Okres sezonowania naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze powietrza od +5ºC do +25ºC i wilgotności względnej poniżej 80%) przed nanoszeniem farby nawierzchniowej wynosi ok. 24 godziny. Pomieszczenia zamknięte należy po malowaniu wietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Malowaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich wykonaniu przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi, aż do jej całkowitego wyschnięcia.W przypadku podłoży nietypowych zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych prób. Narzędzia po użyciu natychmiast umyć wodą.

DANE TECHNICZNE:

Bazowy środek wiążący spoiwo kopolimerowe
Pigmenty biel tytanowa
Zawartość lotnych związków organicznych LZO kat. A/g. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Gęstość 1,35÷1,40 g/cm³
pH 7,0÷7,5
Zawartość substancji stałych 59%
Kolory biały
Rozcieńczalnik woda
Średnie zużycie ok. 0,10÷0,15 l/m². Rzeczywista wydajność jest uzależniona od wielu czynników
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5ºC do +25ºC
Względna wilgotność powietrza ≤ 80%
Opakowania Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1 l produktu
Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem
Okres przydatności do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “KABE SPIN – Specjalna farba podkładowa na podłoża o słabej przyczepności”