PERMURO Tynk rolkowy – Akrylowa masa tynkarska do nakładania wałkiem

Zapytaj o cenę

Opis

Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich przy użyciu wałka malarskiego, na zewnątrz i wewnątrz budynkow. Przeznaczony zarowno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Umożliwia wykonanie warstwy maskującej drobne rysy i niewielkie nierowności podłoża. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT (GB/GK).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, rowne i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania  porostu glonow i/lub grzybow podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub  złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierowności są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy  wyrownać zaprawą wyrownawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierownościach (do 5 mm) można od razu wyrownać i wygładzić  podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrownawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Świeże  podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę”  bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.  

GRUNTOWANIE: Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem PERMURO GT (GB/GK). Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem  tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.  

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/  mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.  W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 16 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki  wysychania i technikę aplikacji.  

NAKŁADANIE: Masę tynkarską można nakładać na podłoże za pomocą wałka malarskiego z rożnymi rodzajami nasadek wykonanych z: żyłki, gąbki lub włosia (uwarunkowanych od zakładanego efektu dekoracyjnego).  W zależności od potrzeb można nakładać jedną lub dwie warstwy tynku.  

WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje  po ok. 48 godzinach. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi  i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu.  

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze  przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. W celu uniknięcia rożnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną  w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej  powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony  niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynnikow atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. 

 

DANE TECHNICZNE:

Bazowy środek wiążący spoiwo kopolimerowe
Pigmenty odporne na wpływ czynników atmosferycznych organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne
Kolory naturalna biel oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru
Faktury rolkowa
Średnie zużycie ok. 1,0 kg/m²
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza ≤ 75%
Przepuszczalność pary wodnej Sd=0,55 m (kat. V2)
Absorpcja wody w=0,49 kg/m2∙h0.5 (kat. W2)
Opakowanie Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 16 kg produktu
Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “PERMURO Tynk rolkowy – Akrylowa masa tynkarska do nakładania wałkiem”