CALSILIT T – Krzemianowa (silikatowa) masa tynkarska

Zapytaj o cenę

Opis

Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków, wyłącznie na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy). Do stosowania na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już istniejących, w tym również przy renowacji obiektów zabytkowych. Dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej umożliwia „swobodne” odparowanie wilgoci występującej w murach. Przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem CALSILIT GT.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być mineralne i nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, rowne i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku  występowania porostu glonow i/lub grzybow podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak  np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierowności podłoża są  znaczne, ścianę należy wstępnie wyrownać zaprawą wyrownawczą, a następnie całą powierzchnię wyrownać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierownościach można od razu wykorzystać  zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymieniowych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktow. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw szpachlowych i/lub wyrownawczych  należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny),  należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Uwaga: Bezpośrednio przed nakładaniem krzemianowej masy tynkarskiej powierzchnie wykonane z materiałow wrażliwych na alkalia  (jak np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.  

GRUNTOWANIE: Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem CALSILIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku  wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy, zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.  

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać  (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia  masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj  podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.  

NAKŁADANIE: Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, rownomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku,  zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.  Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skorę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością  wody, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.  

WYSYCHANIE: Czas wiązania (utwardzenia) nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 72 godzin. Uwaga: Niska temperatura  i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wiązania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia  i związania wyprawy.  

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze  wyrownanie i wygładzenie całego podłoża zaprawą szpachlową. W celu uniknięcia rożnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną  w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wiązania masy  tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +8°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W  celu ochrony niezwiązanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynnikow atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.  Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień wyprawy tynkarskiej. Zarowno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura podczas nakładania  i wiązania masy tynkarskiej powoduje niedostateczne związanie spoiwa. W wyniku tego, przy poźniejszym kontakcie z wodą może nastąpić wymywanie niezwiązanego potasowego szkła wodnego,  czego efektem może być wystąpienie trwałych zaciekow lub przebarwień.   

DANE TECHNICZNE:

Bazowy środek wiążący potasowe szkło wodne
Pigmenty odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne
Kolory naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych)
Faktury pełna
Grubości ziarna 1,0 mm  |  1,5 mm  |  2,0 mm  |  2,5 mm  |  3,0 mm
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +8°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza ≤75%
Przepuszczalność pary wodnej Sd=0,06 m (kat. V1)
Absorpcja wody w=0,49 kg/m2∙h0.5 (kat. W2)
Opakowania Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 25 kg produktu
Okres przydatności do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “CALSILIT T – Krzemianowa (silikatowa) masa tynkarska”