MARMURIT COLORATO – System komponowania melanży tynków mozaikowych

Opis

Masa tynkarska MARMURIT COLORATO jest dwuskładnikową kompozycją spoiwa wytwarzanego na bazie żywic akrylowych i barwionego kruszywa o uziarnieniu 1,5 mm. Spoiwo jest dostarczane w szczelnie zamkniętym pojemniku, wraz z nim dostarczane są ściśle odmierzone porcje kruszywa w kolorach zgodnych z katalogiem Producenta. Masa tynkarska powstaje przez zmieszanie wybranych kruszyw ze spoiwem w odpowiednich proporcjach zgodnie z przekazaną recepturą. Masa tynkarska MARMURIT COLORATO służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecana jest do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne) oraz elementów architektonicznych występujących na elewacjach budynków (tj.: cokoły, pilastry, gzymsy). Produkt można stosować w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym również w obiektach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia. Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT, a na podłożach chłonnych również preparatem BUDOGRUNT ZG lub BUDOGRUNT WG.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności są znaczne (od 5 do 15 mm). Ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP.Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

GRUNTOWANIE: Na podłożach o dużej chłonności należy wcześniej zastosować preparat gruntujący BUDOGRUNT ZG (na zewnątrz) lub BUDOGRUNT WG (do wnętrz). Przed nakładaniem masy tynkarskiejpodłoże zagruntować barwionym preparatem gruntującym MARMURIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod melanż mozaikowej masy tynkarskiej.PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do trwałego pogorszenia estetyki wyprawy.

NAKŁADANIE: Mozaikową masę tynkarską nakładać na podłoże (od dołu do góry) cienką, równomierną warstwą za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie nałożoną na podłoże masę należy delikatniewyrównać pacą ze stali nierdzewnej. Nałożona warstwa powinna być równa i pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości.Uwaga: Nałożonej na podłoże masy tynkarskiej nie wolno zacierać. Nałożenie zbyt cienkiej warstwy tynku, może doprowadzić do powstania szczelin na powierzchni wyprawy, co negatywnie wpływa na jejestetykę i trwałość.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin.Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż docałkowitego utwardzenia wyprawy. Po zastosowaniu tynku pomieszczenia powinny być wietrzone przez okres 2 tygodni i dopiero po upływie tego okresu można rozpocząć pełne użytkowanie tych pomieszczeń.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejszeprzeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

DANE TECHNICZNE:

Bazowy środek wiążący spoiwo akrylowe
Kolory melanże kolorystyczne według wzornika kolekcji MARMURIT COLORATO Farby KABE
Faktury pełna
Grubości ziarna 1,0 mm  |  1,5 mm
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza ≤75%
Przepuszczalność pary wodnej Sd=0,61 m (kat.V2)
Absorpcja wody w=0,05 kg/m2∙h0,5 (kat. W3)
Opakowanie Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 15 kg produktu uzyskuje się z
Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem  |  Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania 3 miesiące od daty skomponowania melanżu (jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji komponentu A – spoiwa)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “MARMURIT COLORATO – System komponowania melanży tynków mozaikowych”