KOMBI WM1 – Mineralna zaprawa klejąca do wełny mineralnej

Opis

Zaprawa przeznaczona do przyklejania izolacyjnych płyt z wełny mineralnej do podłoża w systemie ociepleń KABE THERM MW*. Może być używana zarówno do przyklejania płyt z elewacyjnej jak i lamelowej oraz dwugęstościowej wełny mineralnej. Do stosowania na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak np.: beton, beton komórkowy, tynk cementowy, cementowo- wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego (po uprzednim sprawdzeniu przyczepności stwardniałej zaprawy do podłoża). Zaprawa KOMBI WM1 stosowana jest w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków – ETICS. Uwaga: Do wykonywania warstwy zbrojonej należy użyć zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI WM2.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże przed przyklejaniem płyt izolacyjnych musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego.W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie)trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są większe niż 1 cm ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą. Podłoża chłonne przed nakładaniem zaprawy wyrównawczej lub klejącej zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych na podłożach niepewnych należy wykonać probę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek wełny mineralnej (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie termoizolacji. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie podłoża ze słabo związanej warstwy i zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT ZG. Po wyschnięciu preparatu należy wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie podłoża.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody (ok. 6,5÷7,0 litrów) stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania stale mieszając (mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem), aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Okres przydatności do stosowania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%).

PRZYKLEJANIE PŁYT Z ELEWACYJNEJ I DWUGĘSTOŚCIOWEJ WEŁNY MINERALNEJ: Przygotowaną zaprawą klejącą przeszpachlować płytę w miejscach późniejszego nakładania zaprawy metodą pasmowo-punktową. Przygotowaną zaprawę nanieść pasmami o szerokości 3÷6 cm na całym obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 6÷8 placków zaprawy o średnicy 10÷12 cm równomiernie rozłożonych na płycie. Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod kątem 45° do powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy usunąć, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone płyty należy zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem ocieplenia.

PRZYKLEJANIE PŁYT Z LAMELOWEJ WEŁNY MINERALNEJ: Przygotowaną zaprawą klejącą przeszpachlować od strony przyklejanej całą powierzchnię płyty za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.Następnie na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć zaprawę klejącą cienką, równomierną warstwą przy pomocy pacy ząbkowanej (o wym. zębów 12 x 12 mm). Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Wełnę mineralną należy przyklejać warstwami od dołu do góry z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym zawiązaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone płyty należy zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem ocieplenia.

WYSYCHANIE: Przyjmuje się, że okres wstępnego wiązania zaprawy wynosi min. 3 dni przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Po upływie tego okresu można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych. W celu wyrównania ewentualnie powstałych nierówności można powierzchnię zamocowanych płyt przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym.Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza znacznie wydłużają okres wysychania zaprawy. Do wykonania warstwy zbrojonej należy użyć zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI WM2.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nakładania i wysychania zaprawy klejącej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy termoizolacyjnej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się, zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

Bazowy środek wiążący spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorów
Gęstość objętościowa ok. 1,5 g/cm³
Proporcje mieszania ok. 6,0 l wody na 25 kg zaprawy
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 2 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50%)
Czas otwartego schnięcia ≥20 minut
Barwa jasnoszara
Zużycie przy klejeniu płyt z elewacyjnej i dwugęstościowej wełny mineralnej ok. 5,0 kg/m², przy klejeniu płyt z lamelowej wełny mineralnej ok. 5,5 kg/m²
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C
Opakowania Jednorazowe opakowanie papierowe zawierające 25 kg produktu
Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu suchym, zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem
Uwaga Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci
Okres przydatności do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “KOMBI WM1 – Mineralna zaprawa klejąca do wełny mineralnej”