MINERALIT T – Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska

Opis

Sucha mineralna zaprawa tynkarska do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w systemie ociepleń na bazie styropianu KABE THERM SM oraz na bazie wełny mineralnej KABE THERM MW. Szczególnie polecana w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np. beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana) i na ścianach budynków nowych jeszcze całkowicie niewysezonowanych. Przeznaczona na podłoża mineralne ( jak np. beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny). Przed nałożeniem mineralnej zaprawy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MINERALIT GT.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przed zastosowaniem zaprawy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM SM lub KABE THERM WMM, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków. Szlachetną mineralną zaprawę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3÷4 dniach.Uwaga: Bezpośrednio przed nakładaniem zaprawy tynkarskiej powierzchnie wykonane z materiałów wrażliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

GRUNTOWANIE: Przed nakładaniem zaprawy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem MINERALIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody (5 l na 25 kg zaprawy) wsypać całą zawartość opakowania i dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Następnie tak przygotowaną zaprawę pozostawić na ok. 5 minut, aby dojrzała. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę dokładnie wymieszać.

NAKŁADANIE: Przygotowaną zaprawę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę,zacierając nałożoną zaprawę ruchami kolistymi (faktura pełna) lub też ruchami podłużnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana).
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody,a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

WYSYCHANIE: Czas wiązania nałożonej na podłoże zaprawy tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) wynosi min. 7 dni. Po tym okresie czasu wykonana wyprawa nadaje się do malowania farbą silikonową ARMASIL F, polikrzemianową NOVALIT F, krzemianową CALSILIT F (przy zapewnieniu powyższych warunków wysychania).
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. Całkowitą odporność mechaniczną uzyskuje wyprawa tynkarska dopiero po ok. 28 dniach.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic w fakturze niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Podczas nakładania i wiązania zaprawy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiązanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

DANE TECHNICZNE:

Bazowy środek wiążący mieszanka spoiw hydraulicznych z dodatkiem modyfikatorów, zbrojona mikrowłóknami celulozowymi
Proporcje mieszania ok. 5 l wody na 25 kg zaprawy
Kolor biały i bazowy przeznaczony do malowania
Faktura pełna i drapana
Grubości ziarna 1,5 mm  |  2,0 mm  |  3,0 mm
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do+25°C
Typ zaprawy tynkarskiej GP (ogólnego przeznaczenia)
Zakres wytrzymałości na ściskanie klasa CS IV
Przyczepność do podłoża ≥ 1,6 N/mm2
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym klasa W2
Gęstość brutto w stanie suchym ok. 1500 kg/m³  |  Wsp. przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 34,9
Reakcja na ogień klasa A1
Opakowania Worki

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “MINERALIT T – Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska”